Novice

Občni zbor Društva Malteška pomoč Slovenija

18/03/2019 


10. marca 2019 se je v Ljubljani sestal občni zbor Društva Malteška pomoč Slovenija na svojem rednem zasedanju. Delovno predsedstvo je zbrane člane popeljalo skozi razveseljivo napolnjen program, ki jih je seznanil z bogato bero doseženih ciljev in opravljenih nalog v času od prejšnjega zasedanja občnega zbora. Spodbudno poročilo predsednika društva Matija Cevca je napovedalo program dela v tekočem letu, ki se skrbno pripravljen drži načel poslanstva skrbi za pomoči potrebne. Na državni in lokalnih ravneh društvo nadaljuje s programi za pomoč ubogim in starostnikom, za delo z romsko manjšino, humanitarno pomočjo družinam v stiski in usposabljanje svojih članov za nudenje pomoči. Pri tem je v veliko pomoč tudi geografska razdelitev v škofijske sekcije, kar bližje živečim članom in poznavalcem lokalnih razmer omogoča bolj učinkovito delo. Že obstoječima sekcijama v škofijah Murska Sobota in Koper se bo letos pridružila še tretja, za vse pa ostaja aktualno vprašanja zbiranja donacij in ostalih virov pomoči.

Druženje je bistvenega pomena za skupnost prostovoljcev, čemur so na občnem zboru zbrani člani namenili veliko pozornosti, za posebej prijetno vzdušje pa so se zahvalili delegaciji iz Prekmurja, ki je s sabo prinesla čudovite dobrote.

Po zasedanju občnega zbora so se člani društva pridružili članom slovenske asociacije malteškega reda pri sveti maši, ki jo je daroval škof Lipovšek, častni konventualni kaplan Reda. Ob tej priložnosti je bil v slovensko asociacijo umeščen novi magistralni kaplan Milan Pregelj, škof Lipovšek pa je blagoslovil prapor, pod katerim bo potekalo delovanje malteškega reda na Slovenskem.

(foto RV, JP)

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si