Novice

Tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja

21/06/2019 


“Najslabše storiš, če ničesar ne narediš!”

S tem geslom je v torek, 18. junija, uspešno potekal tečaj, ki je bil prvi sad praktičnega sodelovanja Društva Malteška pomoč Slovenija in Slovenske karitas. Ker je šlo za poskusno izvedbo, je bil tečaj omejen na manjše število udeležencev, kljub temu pa so vsi zagotovili, da je šlo za izredno potezo.

Dve humanitarni organizaciji sta se v želji po boljšem nudenju pomoči odločili združevati vire pri usposabljanju svojih članov v postopkih, ki rešujejo življenja, obenem pa skupaj aktivno ozaveščati javnost o nuji nudenja prve pomoči. Seveda se vsi zavedamo, da se s tem krepi mreža in kakovost prostovoljcev, ki bodo lažje izvrševali svoje poslanstvo v delu s pomoči potrebnimi.

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si