Novice

Spomin na rajne in vročitev odlikovanja

11/11/2019 


10. novembra so se člani in prostovoljci malteškega reda na Slovenskem zbrali v cerkvi Marijinega oznanjenja nekdanjega dominikanskega samostana Adergas in se spomnili rajnih redovnih bratov in sester. Njihovo opravljanje poslanstva malteškega reda je skozi dolga stoletja izoblikovalo značilno držo v služenju ubogim in bolnim, ki jo vsaka generacija obnavlja in dopolnjuje. Malteški red je kot skoraj tisočletna redovna skupnost dojemljiv za zapuščino svojih redovnih prednikov in veliko pozornost namenja prvotnemu vodilu, ki pa ga interpretira sproti skozi okoliščine vsakega obdobja.

Sveto mašo za rajne brate in sestre malteškega reda je daroval škof Stanislav Lipovšek, konventualni kaplan ad honorem, skupaj z magistralnimi kaplani slovenske asociacije p. Janezom Srako, Francijem Trstenjakom in Milanom Pregljem ter velesovskim župnikom Slavkom Kalanom. 

Ob tej priložnosti je Tadej Jakopič, predsednik slovenske asociacije, v imenu velikega mojstra fra’ Giacoma izročil križ komendatorja reda pro Merito Melitensi Andreju Šteru. Red pro Merito Melitensi je red za zasluge Suverenega malteškega reda, ki ga je knez in veliki mojster fra’ Giacomo po lastni pobudi (motu proprio) podelil Andreju Šteru kot nekdanjemu predsedniku slovenske asociacije za opravljeno delo.
Trenutek je izvrstno oplemenitila članica Malteške pomoči Slovenija Leda S. P. z igranjem melodije državne himne malteškega reda Ave crux alba.

Ostajamo zelo hvaležni velesovskemu župniku g. Slavku Kalanu za gostoljubje v njegovi župnijski cerkvi in samostanskih prostorih.

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si