Novice

Humanitarna pomoč na Hrvaško

31/01/2021 


Malteški red Slovenija je prejšnji konec tedna v Splošno bolnišnico Sisak pripeljal humanitarni tovor, s čimer smo želeli vsaj malo razbremeniti pritisk, ki ga je poleg epidemije Covid-19 povzročila močna potresna dejavnost.

Pet in pol kubičnih metrov sanitetnega materiala za oskrbo pacientov so prostovoljci Malteške pomoči Slovenija v partnerstvu s proizvajalcem Tosama d.o.o. prepeljali s pomočjo usklajenega delovanja slovenskih in hrvaških oblasti.

Direktor bolnišnice dr. Dujmenović se je s prostovoljci srečal in se v imenu vsega bolnišničnega osebja zahvalil za prijateljsko gesto. V krajšem obhodu je razkazal stavbe in oddelke, ki jih je potres poškodoval, ter pojasnil, kako bolnišnica deluje v sedanjih razmerah.

Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak je županijska bolnišnica in skrbi za zdravstvene potrebe 170 tisoč prebivalcev Sisačko-moslavačke županije. Decembrski potres je poškodoval vse stavbe, od katerih je za nudenje zdravstvenih storitev primerna ostala le ena, sedaj pa pospešeno sanirajo dodatne kapacitete. Kot ilustracijo razmer je izpostavil internistični oddelek, ki je pred potresom deloval z 250 posteljami, sedaj pa svojo dejavnost opravlja v dveh zasilnih vojaških šotorjih pred stavbo ginekološkega oddelka.

Direktor dr. Dujmenović je izpostavil, da bolnišnica niti za en dan ni prenehala z nudenjem zdravstvene oskrbe, za kar zasluge pripisuje najprej osebju bolnišnice, ki se kljub visokim oviram, ki jih nastavlja epidemija, kljub poškodovanim lastnim domovom in prizadetim družinam, nepretrgoma trudijo opravljati svoje delo.

Pričujoča donacija je podprla delovanje slovenske skupnosti malteškega reda v projektu zagotavljanja lesenih hiš družinam, ki so ostale brez domov. Skupaj s sobrati iz Nemčije in Avstrije ter službami in diplomatsko mrežo Suverenega malteškega reda lajšamo stiske po potresu na Hrvaškem.

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si