Novice

Praznik redovnega zavetnika malteškega reda

28/06/2021 


23. junija je slovenska skupnost malteškega reda v Adergasu praznovala rojstvo Janeza Krstnika, najpomembnejši praznik Reda sv. Janeza iz Jeruzalema.

Člani slovenske asociacije malteškega reda (vitezi in kaplani) so se skupaj s člani Društva Malteške pomoči Slovenija udeležili slovesnega bogoslužja na večer pred praznikom. Sveto mašo je daroval nadškof msgr. Jean-Marie Speich, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji in konventualni kaplan a.h. malteškega reda, somaševali pa so magistralni kaplani slovenske asociacije p. Janez Sraka, Franci Trstenjak, dr. Jože Plut in Milan Pregelj ter velesovski župnik Slavko Kalan. Obreda se je udeležil tudi knez von Windisch-Graetz, veleposlanik Suverenega malteškega reda v Republiki Sloveniji.

Nadškof Speich je v homiliji izpostavil zgled sv. Janeza Krstnika, po katerem se red ne le imenuje, marveč tudi ravna »ne toliko zaradi svojih asketskih lastnosti, kot zaradi sloga in poslanstva.« Opomnil je, da pripadnost malteškemu redu ni privilegij ali častni naziv za poveličevanje v očeh sveta, marveč je Božji dar, ki ga je treba pozdraviti s hvaležnostjo in ponižnostjo. »Član malteškega reda ne more razmišljati o sebi in doseženih uspehih, ampak si mora vsak dan prizadevati za usvajanje karizme in stremeti k temu, da bi dosledno živel njene posebne značilnosti: tuitio fidei et obsequium pauperum

Ob priložnosti slovesnega praznika je predsednik slovenske asociacije malteškega reda dr. Tadej Jakopič vročil odličja članom Društva Malteške pomoči Slovenija, ki jih je Suvereni svet malteškega reda odlikoval s križcem reda pro merito melitensi za zasluge pri predanem in zvestem služenju ubogim in aktivnem podpiranju vrednot malteškega reda.

Red pro merito melitensi je red za zasluge Suverenega malteškega reda in sodi med državne redove za zasluge in med njegove nosilce štejemo tudi predsednika Republike Slovenije, vrsto slovenskih državnikov in visokih zaslužnih osebnosti, tudi v vrstah slovenske skupnosti malteškega reda in sicer v vseh razredih: v civilnem in vojaškem ter razredu za posvečene (»pro piis meritis« pro merito melitensi). Odlikovanje z redom pro merito melitensi ne pomeni avtomatičnega članstva v malteškem redu in se podeljuje ne glede na veroizpoved.

(foto: Jožef Pavlič)

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si