Novice

Širimo omrežje partnerjev

27/07/2021 


22. julija je združeno moštvo prostovoljcev iz škofijske sekcije Lj-Gorenjska in škofijske sekcije Koper našega društva v Postojno odpeljalo tovor donacij za pomoči potrebne.

Iz začasnih skladiščnih prostorov na Gorenjskem in v Ljubljani je moštvo prepeljalo nekaj kubičnih metrov oblačil, igrač in gospodinjskih pripomočkov ter z dodatnim transportnim vozilom še pohištvo za bivalne prostore. Vse blago so dobrotniki v zadnjih mesecih darovali za ljudi v stiski, prevzemali in sortirali pa so ga prostovoljci na več lokacijah.

Društvo Malteška pomoč Slovenija je tokrat prvič sodelovalo z Dijaškim domom SGŠL Postojna, ki je prejemnik dela tovora. V dijaškem domu so nastanjeni mladoletni prosilci za azil, ki so v Sloveniji brez spremstva, in smo poskusili odgovoriti na nekatere nastanitvene potrebe. V prvem stiku med organizacijama smo izmenjali dragocene navezave in nastavke za sodelovanje v prihodnje. Vodstvo dijaškega doma se je seznanilo s prisotnostjo in poslanstvom malteškega reda ter njegove organizacije prostovoljcev v Društvu Malteška pomoč Slovenija; prisotni prostovoljci pa so pobližje spoznali potrebe dijaškega doma in njegovih stanovalcev, ki so se z zanimanjem predstavili.

Za naše društvo je pomembno širiti omrežje partnerjev, s katerimi bomo preko skupnega dela bolje in prej priskočili na pomoč ljudem v stiski oziroma omogočali oskrbo. Dogodek je bil tudi priložnost za nadgradnjo skupnega dela škofijskih sekcij našega društva in preizkus novih logističnih pristopov.

Preostanek tovora s pomočjo za ljudi v stiski bomo razdelili med posameznike v Slovenski Istri in uporabnike socialnih programov, ki jih izvajamo na Primorskem.

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si