Kako lahko pomagam?

Prostovoljci opravljajo vse zadolžitve v društvu, za svoje delo izven svojega rednega delovnega časa  ne prejemajo plačila, hkrati pa prispevajo k pokrivanju administrativnih in operativnih stroškov (med drugim: zdravstvena oprema v ambulanti laične prve pomoči, stroški prevoza bolnih in ostarelih, pot in bivanje v spremstvu romarjev)

Delovanje Društva Malteška pomoč Slovenija je povsem odvisno od darov in prispevkov naših članov, privržencev in podpornikov.

Tako smo hvaležni za vsak dar, ki ga v celoti namenimo izvajanju dejavnosti. 

Če nam želite pomagati z donacijo, lahko to storite z nakazilom na:

Društvo Malteška pomoč Slovenija
Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 6100 0002 9046 609 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana
BIC/ SWIFT: HDELSI22
Namen: Donacija

Za vsako vprašanje smo vam na voljo na info@malteskapomoc.si

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si