Kontakt

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana

info@malteskapomoc.si
www.malteskapomoc.si
Facebook: Malteška pomoč Slovenija
Instagram: Malteški red Slovenija
Twitter: Malteški red Slovenija

Predsednik: Roman Vučajnk


Bančni podatki: IBAN: SI56 6100 0002 9046 609 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, BIC/ SWIFT: HDELSI22


MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si