O nas

Prostovoljno delo predstavlja srce delovanja malteškega reda, čigar poslanstvo že 900 let ostaja zavezano služenju pomoči potrebnim. V Društvu Malteška pomoč Slovenija, ustanovljenem leta 2013, tako združujejo moči člani malteškega reda na Slovenskem in številni privrženci, ki ubogim in bolnim nudijo pomoč, podporo in zaščito človeškega dostojanstva.

Naše dejavnosti temeljijo na lajšanju vsakodnevnih tegob najšibkejših ljudi v naših skupnostih, kar ne pomeni le prinašanja materialne pomoči, temveč tudi izvajanje družabnih srečanj in dejavnosti. Hkrati skušamo omogočiti izkušnjo prostovoljnega dela vsem, zlasti mladim privržencem, saj smo prepričani, da na ta način posameznik krepi svoj čut do sočloveka in njegove drugačnosti, hkrati pa pridobiva dragocene delovne izkušnje.

Skozi leto izvajamo nekaj stalnih dejavnosti, odzovemo se pa tudi na izredne okoliščine. Trudimo se, da so pri vseh dejavnostih in oskrbi prisotni elementi primerne skrbi, duhovne opore in družabnosti.

Za svojo požrtvovalnost in delo pri odpravljanju posledic poplav in žledu je Društvo Malteška pomoč Slovenije leta 2014 prejela bronasti znak Civilne zaščite.

Vsa dejavnost je vključena v obljubo vsakega člana ob sprejemu v društvo: “Obljubljam, da se bom v duhu reda boril proti osmerim stiskam in slabostim sveta – bolezni in zapuščenosti, brezdomstvu in lakoti, pomanjkanju ljubezni in krivici, ravnodušnosti in neveri”.

Delovanje Društva Malteška pomoč Slovenija je povsem odvisno od darov in prispevkov naših članov, privržencev in podpornikov. Kako lahko pomagam?

Spremljajte nas na Facebook strani.

 

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si