Novice

Vlada Republike Slovenije našemu društvu podelila priznanje

17/06/2021 


Vlada Republike Slovenije je Društvu Malteška pomoč Slovenija podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti Covid-19 in sicer za “požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)”.

“Spominski znak je priznanje za predano delovanje vseh članov in članic Malteške pomoči Slovenija v času epidemije, ko so v spreminjajočih se zahtevnih razmerah vztrajali pri lajšanju stisk pomoči potrebnih. V sodelovanju s številnimi dobrotniki in sodelavci so po najboljših močeh ostajali opora šibkim, ubogim in bolnim. Covid-19 je globoko zarezal v naš čas in z delom nadaljujemo,” izjavlja Roman Vučajnk, ki je spominski znak v imenu Društva Malteška pomoč Slovenija s hvaležnostjo prejel iz rok državnega sekretarja mag. Bojana Pograjca.

Spominski znak Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19 je z uredbo ustanovila Vlada Republike Slovenije in se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.

Za svojo požrtvovalnost in delo pri odpravljanju posledic poplav in žledu je Društvo Malteška pomoč Slovenije leta 2014 prejelo bronasti znak Civilne zaščite.

RSS Mednarodne novice
  • Prišlo je do napake, kar najverjetneje pomeni, da ste izgubili povezavo z virom. Poskusite ponovno pozneje.

MALTEŠKI RED:
www.orderofmalta.int

SLOVENSKO DRUŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
info@malteskired.si

VELEPOSLANIŠTVO SUVERENEGA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA:
www.smomembassytoslovenia.org

 

Društvo Malteška pomoč Slovenija

Pisarna: Dunajska 116, 1000 Ljubljana | info@malteskapomoc.si